Skip to content

Kỹ thuật trồng cây

Phân Dê hay phân Dơi tốt cho hoa hồng hơn?

Phân Dê hay phân Dơi tốt cho hoa hồng hơn?

Trong các loại phân hữu cơ được áp dụng để chăm sóc hoa hồng, nhà vườn thường sử dụng loại phân dê và phân dơi. Mỗi loại phân sẽ mang những đặc điểm, tính chất...